Volume 3, 2022

 

КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТАЦИЯ – НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ

Даниел Петков Петков
Pages: 95-99


ABSTRACT: В световен мащаб през последните години нараства броят на хората с намаление на слуха. През 2019 г. по данни на СЗО 1,57 милиарда души имат установено намаление на слуха в различна степен. Кохлеарните импланти (CI) са устройства предназначени да преобразуват звуковите вълни в електрически импулси, предавайки ги директно на слуховия нерв, заобикаляйки увредените клетки на вътрешното ухо.
Материал и методи: В настоящата публикация споделяме нашия алгоритъм на поведение при пациенти с тежка загуба на слуха и практическа глухота. Те са както деца, така и възрастни. В световен мащаб в развитите страни няма големи разлики по отношение на тези критерии.
Резултати: При вродената глухота правилото е възможно най-бързото откриване, диагностика и своевременно лечение. В България това е възможно благодарение на Националната програма за скрининг на слуха при новородени, която се провежда от 2015 г.
Дискусия: Кохлеарната имплантация е свързана със строго определени индикации и алгоритми, които са се променили значително през годините и все още се различават в отделните страни или центрове. Съществуването на такива критерии със сигурност улеснява работата с пациентите и представлява основата за добра медицинска практика.

 

Keywords: кохлеарна имплантация, глухота, лечение

 

Download full text as PDF file

 

 

Back to the contents of the volume